www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareDecizii adoptate de ASF: Norma pivind gestionarea riscurilor operationale generate de sistemele informatice

Autor: Bancherul.ro
2016-09-21 16:18

Decizii adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (comunicat de presa):


În cadrul şedinţei din data de 21.09.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat următoarele măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private:


A) Reglementare


Proiectul normei pentru modificarea și completarea Normei nr.27/2015 privind activitatea de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către ASF (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile);


Proiectul de Normă pentru modificarea și completarea Normei nr.6/2015 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile reglementate, autorizate/avizate și/sau supravegheate de ASF (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 20 zile).


B) Supraveghere şi control


Rezultatele controlului inopinat efectuat la societatea New Age Insurance Broker S.R.L.;


Rezultatele controlului inopinat efectuat la societatea Savinvest C.I. Broker de Asigurare S.R.L.;


Respingerea unei plângeri prealabile formulate împotriva unei decizii a ASF.


C) Autorizare – Avizare


Numirea domnului Virgil Șoncutean în funcția de Director General și a doamnei Liliana Mirela Ștefenel în funcția de Director General Adjunct la societatea Allianz–Țiriac Asigurări S.A.;


Prelungirea mandatului de Director General al doamnei Iulia-Anca Ghișe - conducător al societății S.C. Depozitarul Sibex S.A.;


Numirea conducătorului executiv (Director General) al societății Gras Savoye Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L.;


Numirea directorului executiv și aprobarea reluării activității societății Insurom Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L.;


Autorizarea modificărilor aduse actelor constitutive în cazul unor brokeri (nou administrator, cesiune părţi sociale);


Aprobarea noului regulament de organizare și funcționare al societății Alpha Insurance Brokers - Societate de Brokeraj în Asigurare-Reasigurare S.R.L.;


Avizarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;


Avizarea modificării Actului constitutiv al Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;


Aprobarea înscrierii conciliatorilor eligibili în Registrul conciliatorilor SAL-Fin;


Avizarea şi reavizarea unui număr de 43 agenți şi retragerea avizelor pentru 119 agenţi care desfășoară activități de marketing pentru fondurile de pensii facultative și administrate privat.


D) Informări


Informare privind soluția optimă de Contraparte Centrală pentru România (va face obiectul unui comunicat transmis separat);


Informare privind propunerile rezultate din activitatea Grupurilor de lucru Asigurări de Sănătate și Asigurări Agricole (va face obiectul unui comunicat transmis separat).


Consiliul ASF a aprobat şi Planul de acțiuni în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.X/D38/2016 emisă de Curtea de Conturi a României privind misiunea de "Audit financiar asupra contului anual de execuție a bugetului de stat la instituțiile publice" efectuată la Autoritatea de Supraveghere Financiară.


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /home2/bancherul/public_html/print.php on line 104