www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareBNR angajeaza inspector la directia de supraveghere

Autor: Bancherul.ro
2016-09-21 10:20

BNR angajeaza un inspector la directia de supraveghere, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată. Nu este necesara experienta in domeniul bancar sau in alte domenii adiacente. Data limită pentru primirea aplicaţiilor este 3 octombrie 2016.


Atribuţiile principale ale postului


- supraveghează respectarea încadrării indicatorilor de prudenţă bancară în limitele impuse de reglementările prudenţiale în vigoare, prin analize sistematice efectuate pe baza raportărilor şi a datelor transmise de instituţiile de credit şi sucursalele instituţiilor de credit străine;


- întocmeşte materiale privind rezultatul analizelor şi supravegherii off-site şi, în cazul constatării nerespectării prevederilor legale în materie, a nerespectării termenelor de raportare, a unei evoluţii necorespunzătoare a indicatorilor economico-financiari şi de prudenţă bancară, propune adoptarea unor măsuri sau aplicarea de sancţiuni instituţiei de credit respective, în condiţiile legii;


- efectuează analize pe baza bilanţurilor contabile, a raportărilor financiar-contabile încheiate de instituţiile de credit, a rapoartelor auditorilor financiari, a situaţiilor financiare anuale şi/sau a declaraţiilor de venit global ale acţionarilor semnificativi ai instituţiilor de credit şi prezintă conducerii direcţiei materiale privind constatările rezultate;


- participă la pregătirea, desfăşurarea şi finalizarea acţiunilor de inspecţie la faţa locului în baza programului de inspecţie anual, stabilit de conducerea Băncii Naţionale a României, la instituţii de credit sau la alte instituţii abilitate prin lege să desfăşoare activităţi bancare;


- încheie rapoarte de supraveghere, conform procedurilor de lucru aprobate de conducerea Băncii Naţionale a României, cu specificarea încadrării aspectelor constatate în prevederile actelor normative în vigoare şi identifică principalele categorii de risc rezultate din activitatea instituţiei de credit;


- participă la întâlnirile Colegiilor de supraveghere organizate la nivel de grupuri bancare.
Cerințe de ocupare a postului


Studii şi experienţă


- studii superioare absolvite cu examen de licenţă în științe economice;


- cunoștințe de econometrie și/sau aplicarea standardelor internaționale de contabilitate;


- cunoştinţe de operare în domeniul informatic - editare texte, tabele, utilizare Internet, prelucrare baze de date (ex. Microsoft Access) etc.;


- cunoaşterea limbii engleze;


- să nu fi făcut obiectul vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative ori judiciare, care s-a încheiat cu o sancțiune din partea unei autorități din domeniul financiar-bancar;


- disponibilitate de a face deplasări în țară și în afara țării.


Competenţe comportamentale


- orientare către performanţă;
- comunicare eficientă;
- cooperare;
- integritate organizațională;
- gândire operaţională.


Vezi mai multe detalii in anuntul de pe site-ul BNR