www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareDecizii adoptate de ASF

Autor: Bancherul.ro
2016-08-18 11:44

Decizii adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (comunicat de presa):


În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat următoarele măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private:


A) Supraveghere şi control


Modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Fondului de Compensare a Investitorilor (FCI) și a Procedurii nr.1 privind membrii FCI, stabilirea, declararea și plata contribuțiilor;


Revocarea aprobării și radierea din Registrul Furnizorilor de programe educaționale a unui număr de opt furnizori de programe educaționale;


Rezultatele controlului periodic efectuat la Aegon Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA, în calitate de administrator al FPAP Vital și FPF Aegon Esențial;


Admiterea în parte a unei plângeri prealabile formulate împotriva unei decizii a ASF.


B) Autorizare – Avizare


Numirea unor noi membri în structurile de conducere ale unor societăţi de asigurare (noi mandate Preşedinte/Vicepreşedinte, Director General adjunct, membru Consiliu de Administraţie, membru Directorat);


Modificarea autorizației de funcționare a SSIF Alpha Finance Romania SA ca urmare a majorării capitalului social al societății;


Modificarea actului constitutiv în cazul unui broker de asigurare;


Emiterea Certificatelor de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferente majorării capitalului social al societăților Bittnet Systems SA București şi Carmeco SA Constanța;


Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent diminuării capitalului social al societății Prodlacta SA Brașov;


Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative SA;


Majorarea capitalului social al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA și modificarea Actului constitutiv;

Avizarea şi reavizarea unui număr de 54 agenți şi retragerea avizelor pentru 82 de agenţi care desfășoară activități de marketing pentru fondurile de pensii facultative și administrate privat.


C) Informări


Consiliul a analizat Raportul Sectorului Asigurări - Reasigurări privind acţiunile întreprinse pentru limitarea creşterilor tarifelor RCA pe piaţa asigurărilor (va face obiectul unui comunicat transmis separat).


Consiliul ASF se întrunește în fiecare săptămână pentru a decide asupra măsurilor care trebuie adoptate pentru buna funcţionare şi pentru supravegherea eficientă a pieţelor financiare nebancare, a participanţilor şi operaţiunilor pe aceste pieţe.