www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareAudit financiar realizat de Curtea de Conturi la ASF

Autor: Bancherul.ro
2016-08-10 11:54

Decizii adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (comunicat de presa):


București, 10 august 2016 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat următoarele măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private:


A) Reglementare


Proiectul de modificare a Normei nr.23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile);


Proiectul de Normă pentru modificarea și completarea Normei 7/2013 privind forma și clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, cu modificările și completările ulterioare (proiectul va fi transmis spre publicare Monitorului Oficial al României);


Proiectul de Normă pentru modificarea Normei nr. 26/2014 privind transferul participanților între fondurile de pensii administrate privat (proiectul va fi transmis spre publicare Monitorului Oficial al României);


Proiectul Normei privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private (proiectul va fi transmis spre publicare Monitorului Oficial al României);


B) Supraveghere şi control


Suspendarea activităţii, respectiv respingerea solicitării de retragere a autorizaţiei de funcţionare în cazul unor brokeri de asigurare;


Respingerea unor plângeri prealabile formulate împotriva unor decizii ale ASF.


C) Autorizare – Avizare


Numirea unor noi membri în structurile de conducere ale unor entităţi reglementate (Director General adjunct, Director executiv);


Modificarea actului constitutiv în cazul unui broker de asigurare (numiri asociat semnificativ, administrator);


Prospectul proporționat întocmit în vederea majorării capitalului social al societății COMMIXT S.A. Buftea;


Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent diminuării capitalului social al societății SIFI CJ STORAGE S.A. București;


Avizarea şi reavizarea unui număr de 103 agenți şi retragerea avizelor pentru 25 de agenţi care desfășoară activități de marketing pentru fondurile de pensii facultative și administrate privat.


D) Informări


Consiliul a luat notă de Raportul primului audit financiar efectuat de către Curtea de Conturi la ASF pentru exerciţiul financiar 2015, în baza Legii 148/2015, care lărgeşte aria de verificare asupra contului de execuţie în integralitatea lui.  Nu au fost constatate nereguli şi abateri de la legalitate şi regularitate care să conducă la producerea de prejudicii, dar au fost dispuse măsuri privind întărirea funcţiilor de audit şi control intern, controlul financiar preventiv şi conducerea contabilităţii, inventarierea elementelor de natura activelor etc., precum şi regularizarea în totalitate a constatărilor din anii anteriori (2013-2014);


Consiliul a fost informat asupra execuţiei bugetare pe semestrul I 2016, care s-a încheiat cu un excedent de 17.051.837 lei. Veniturile s-au realizat în proporţie de 106,45%, ponderea cea mai mare (89,61%) provenind din cotele pentru funcţionarea, administrarea şi supravegherea organismelor de plasament colectiv, fondurilor de pensii private şi asigurătorilor, şi numai 3,89% din cotele aferente tranzacţiilor cu instrumente financiare şi oferte publice (BVB). Cheltuielile s-au realizat în proporţie de 75,28% faţă de prevederile pentru această perioadă, în principal datorită realizării parţiale a planului de investiţii şi cheltuieli de capital (35,39%), a cheltuielilor mai mici cu bunuri şi servicii (53,03%), dar şi a cheltuielilor mai reduse cu personalul (90,94%).


Informare privind activitatea ASF în cadrul ESMA (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe) şi EIOPA (Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale) în trimestrul II 2016.


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /home2/bancherul/public_html/print.php on line 104