www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareAlte trei banci au fost sanctionate de BNR cu amenzi sau avertismente

Autor: Bancherul.ro
2016-08-04 08:20

Dupa ce, in prima parte a acestui an, trei banci, respectiv BRD, Carpatica si Marfin Bank, au fost sanctionate pentru nerespectarea unor masuri de ordin prudential, prin ordine ale prim-viceguvernatorului BNR, Florin Georgescu, alte trei banci au primit amenzi sau avertismente scrise in lunile iunie si iulie.


Astfel, prin ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 28/13.06.2016, Banca Comerciala Feroviara a primit avertisment scris, pentru urmatoarele motive:


- existenţa unei politici de creditare şi administrare a riscului de credit necorespunzătoare;


- constituirea necorespunzătoare a ajustărilor pentru depreciere aferente portofoliului de credite;


- administrarea necorespunzătoare a riscului de lichiditate și de finanțare;


- existența unui cadru necorespunzător de administrare a activității instituției de credit;


- implementarea unui cadru necorespunzător în ceea ce privește evaluarea adecvării capitalului la riscuri.


Si Garanti Bank a primit avertisment scris, prin ordinul Prim - viceguvernatorului BNR nr. 32/14.06.2016, pentru urmatoarele motive:


Neasigurarea respectării cadrului de reglementare în materie de către instituția de credit, aspecte care au condus la:


- neevidențierea, în mod adecvat, a unor expuneri restructurate în categoria expunerilor neperformante, în reglementările interne nefiind prevăzute în mod corespunzător perioadele de probă minime necesare pentru menținerea în aceeași categorie a expunerilor neperformante restructurate (1 an) și a expunerilor performante restructurate (2 ani)


- efectuarea, în unele cazuri, de către instituția de credit, de operațiuni de extindere a perioadei de creditare, pe termene scurte de timp, fără a se analiza în mod adecvat riscurile asociate acestor operațiuni


- aprobarea, în condiții derogatorii, a utilizării unui credit de refinanțare în baza unui contract de credit pentru investiții imobiliare, înainte de constituirea, în favoarea băncii, a garanțiilor menționate în contractul de credit


OTP Bank a primit trei amenzi de cate 10.000 de lei, prin Ordinul Prim - viceguvernatorului BNR nr. 42/01.07.2016, pentru "neaducerea la îndeplinire a unor măsuri dispuse de Banca Națională a României prin Ordinul Prim - viceguvernatorului BNR nr.70/09.11.2015".


Vezi aici sanctiunile publicate pe site-ul BNR