www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareASF explica de ce a cerut falimentul firmei de asigurari Forte

Autor: Bancherul.ro
2016-06-29 12:46

ASF retrage autorizația de funcționare a societății Forte Asigurări Reasigurări și cere deschiderea procedurii de faliment (comunicat de presa):
 
Bucureşti, 29 iunie 2016 - Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a constatat, în ședința din data de 28 iunie 2016, starea de insolvență a societății Forte Asigurări Reasigurări S.A. și a decis retragerea autorizației de funcționare, concomitent cu promovarea cererii de deschidere a procedurii de faliment, potrivit Legii 85/2014.


Anterior acestei decizii, Consiliul ASF a respins proiectul de achiziție prezentat de societatea BBP Bandenia PLC în vederea dobândirii, în mod direct, a unei participații calificate din capitalul social al societății Forte Asigurări Reasigurări S.A.


În urma analizării documentelor prezentate de potenţialul achizitor s-a constatat că intenţia de achiziţie nu respectă prevederile legale aplicabile, din perspectiva prezentării unei documentaţii complete, a asigurării unui nivel suficient de transparenţă în ceea ce priveşte mecanismul de finanţare, precum şi a îndeplinirii condiţiilor indispensabile unei supravegheri eficiente a entităţii reglementate.


BBP Bandenia PLC este o companie publică înregistrată în anul 2003, cu sediul la Londra, cu un capital social de 440 milioane de lire sterline.


Consiliul ASF a luat notă de faptul că acționarul majoritar LGS Holding nu și-a respectat angajamentele repetate de majorare a capitalului societății în vederea restabilirii indicatorilor prudențiali și nici nu a luat măsuri pentru a asigura necesarul de lichiditate pe termen scurt și mediu:


- marja de solvabilitate disponibilă a ajuns să înregistreze valori negative, situându-se sub jumătate din limita minimă cerută pentru activitatea de asigurări generale;


- societatea se află într-o incapacitate vădită de a-și onora obligațiile de plată din lichiditățile existente;


- fondurile proprii eligibile să acopere cerința minimă de capital înregistrează o valoare negativă cu încălcarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare.


Analiza situației societății Forte Asigurări Reasigurări S.A. a avut la bază un pachet mai larg de 18 constatări rezultate în urma unei acțiuni de control inopinat desfășurate de ASF în prima parte a acestui an și care a acoperit perioada 1 ianuarie 2015 – 31 martie 2016.


Astfel, raportul de control a mai pus în evidenţă în cazul Forte Asigurări Reasigurări şi următoarele deficienţe:


- active admise care nu acoperă rezervele tehnice brute cerute de normele în vigoare;


- coeficient de lichiditate subunitar;


- active lichide care nu permit acoperirea obligațiilor pe termen scurt față de asigurați;


- operațiuni de transfer de acțiuni ale societăţii realizate fără aprobarea ASF;


- existenţa unor tranzacții suspecte din punctul de vedere al legislației specifice operațiunilor de spălare de bani, care vor fi sesizate organelor în drept.


Pornind de la încălcările normelor prudențiale privind activitatea de asigurări generale, coroborate cu neîndeplinirea măsurilor de remediere a situației financiare dispuse de ASF și în virtutea obligației Autorității de a veghea la protejarea intereselor consumatorilor, Consiliul a ajuns la concluzia că Forte Asigurări Reasigurări se află practic în insolvență și nu mai întrunește condițiile pentru a deține o autorizație de funcționare pe piața asigurărilor din România.


Conform legislației în vigoare, protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător revine Fondului de Garantare a Asiguraților, în limita plafonului de 450.000 de lei per asigurat.