www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareObiectivele strategice ale Bancii Carpatica in 2016

Autor: Bancherul.ro
2016-06-20 11:12

In programul de activitate si bugetul pentru 2016 publicat de Banca Carpatica se arata urmatoarele:


“Banca Carpatica este una dintre bancile romanesti care se bucura de o clientela loiala si stabila, care a demonstrat rezilienta si maturitate in contextul problemelor cu care s-a confruntat in ultimii 3 ani.


La finalul lui 2016, banca a fost recapitalizata printr-o infuzie de capital de 98,7 milioane lei prin majorarea de capital la care a participat Patria Bank (fosta Nextebank), o banca de talie mica care a fost achizitionata in aprilie 2014 de catre fondul de investitii Emerging Europe Accession Fund (EEAF), ai carui investitori principali sunt BERD, FEI – Fondul European de Investitii, DEG – Deutsche Investions und Entwicklungs Gesellschaft MBH si Black Sea Trade&Development Bank.


Actualmente Patria Bank detine 64% din actiunile Bancii Carpatica si consolideaza Banca Carpatica, atat contabil cat si prudential.


Banca Carpatica propune actionarilor sai un proiect de buget si plan de activitate pentru 2016 revizuit fata de versiunea prezentata actionarilor si respinsa in cadrul AGOA din 27 aprilie 2016 in sensul considerarii situatiei actuale a bancii, a nivelului veniturilor realizate in primele 4 luni din 2016, a posibilitatilor reale de relansare a activitatii de creditare si de crestere a veniturilor operationale din relatia cu clientela.


Un alt motiv al revizuirii bugetului anterior prezentat a fost faptul ca varianta anterioara de buget includea venituri din vanzarea portofoliului de credite garantate scoase in afara bilantului catre un potential investitor de profil, la preturi similare cu pretul recentelor tranzactii din piata. O astfel de vanzare genera un venit mai mare, o singura data in 2016, insa mai mica decat valoarea potentiala ce ar putea fi obtinuta prin valorificarea directa de catre banca a garantiilor aferente acestor credite, pe o durata mai lunga de timp, conducand astfel la reducerea valorii viitoare a bancii pentru actionari in schimbul realizarii unui rezultat pozitiv in anul 2016. Astfel, veniturile de 30 milioane lei din vanzarea integrala a portofoliului de credite scoase in afara bilantului au fost inlocuite cu un obiectiv ambitios, de valorificare directa de catre banca a unei parti a garantiilor aferente acestui portofoliu in valoare de 18,6 milioane lei in cele 6 luni ramase pana la finele lui 2016.


Obiectivele strategice ale Bancii Carpatica in 2016


In anul 2016, Banca Carpatica, beneficiind de recapitalizarea de la inceputul anului, isi propune sa reinceapa activitatea comerciala, inclusiv pe aria de acordare a creditelor, concentrandu-se in acest an pe segmentele pentru care are expertiza si personal calificat, si anume:


- Segmentul IMM: 50% din vanzarile de credite noi, pe acest segment banca avand deja o forta de ofiteri bancari specializati in managementul relatiilor cu acest tip de clienti si cu expertiza de acordare de credite;


- Segmentul retail: intre 6% si 20% din vanzarile de credite noi in 2016 vor fi adresate acestui segment. De asemenea, in contextul incertitudinilor pe piata creditelo de retail (indeosebit a creditelor ipotecare) generate de impactul inca insuficient evaluat al noii legi privind darea in plata, banca estimeaza ca extinderea semnificativa a expunerilor pe segmentul retail nu este posibila pana la finalul acestui an.


- Segmentul microintreprinderilor: Banca Carpatica isi propune sa realizeze intre 5% si 20% din vanzarile sale de credite noi catre segmentul Micro, beneficiind in acest sens de asistenta si expertiza relevanta a Patria Bank in creditarea microintreprinderilor si utilizand reteaua sa de sucursale si personalul acestora in promovarea si vanzarea creditelor destinate microintreprinderilor.


- Segmentul Corporate (companii mari): pentru a-si restabili baza de venituri din dobanzi si comisioane puternic erodata de efortul de de-leveraging (reducere a expunerii la riscuri in scopul reincadrarii in nivelul de solvabilitate reglementat) realizat in a doua parte a anului 2015, banca va continua sa acorde credite clientilor Corporate, pana la maxim 30% din vanzarile sale de credite noi in anul 2016.


Un alt obiectiv principal in 2016 este implementareaa unor decizii care vizeaza reducerea semnificativa a nivelului cheltuielilor operationale si administrative, avand ca scop reducerea cu cel putin 15% a cheltuielilor la nivel anualizat pana la finalul lui 2016. Cu toate acestea, avand in vedere ca prezentul proiect de buget este supus aprobarii AGA abia in luna iunie, avand in vedere si timpul necesar pregatirii acestor masuri si negocierii impactului lor cu partile interesate, in timpul ramas pana la finele anului, masurile de reducere de cheltuieli (renegocierea contractelor cu principalii furnizori, planuri de restructurare de personal si reorganizare, inclusiv reducerea numarului personalului cu functii de coordonare) isi vor arata efectul abia incepand cu ultimele luni ale anului 2016 si in total pentru intreg anul 2016 vor avea un efect limitat, anulat si de costurile inerente ale acestor reorganizari (plata de salarii compensatorii personalului concediat, etc.)


Situatia bancii la data intocmirii bugetului


Procesul de dezintermediere din 2015, desfasurat ca efect al constrangerilor de capital din 2015, are un impact semnificativ asupra rezultatelor anului curent: nivelul anualizat al venitului din exploatare inregistrat in primele 4 luni din 2016 este cu 15% (19 mil. lei) mai redus decat in anul precedent, conform analizei urmatoare:


[1]


In analiza de mai sus, comparand nivelurile veniturilor realizate in primele 4 luni ale anului 2016, anualizate, cu nivelul anului precedent si cu nivelurile cuprinse in proiectul de buget pentru 2016, se pot trage urmatoarele concluzii privind situatia actuala a bancii si planul de activitate pentru 2016:


- Nivelul activelor productive (purtatoare de dobanda) ale bancii, portofoliul de credite si cel de titluri de stat este in scadere in aprilie 2016 fata de finele anului 2015 cu 7% (titluri) si 5% (credite). Aceasta reducere este partial compensata de reducerea nivelului surselor atrase cu 8%, generand o reducere a veniturilor nete din dobanzi de 8% in aprilie fata de anul anterior. Banca isi doreste sa stopeze ritmul de scadere al acestor venituri nete din dobanzi prin cresterea portofoliului de credite cu 16% pana la finele anului curent, ceea ce ar restabili nivelul veniturilor nete din dobanzi la un nivel comparabil cu cel din 2015 (47,8 milioane lei), in special pe fondul reducerii costului resurselor atrase;


- Veniturile nete din comisioane au inregistrat deja in primele 4 luni ale anului o scadere de 12% fata de anul anterior (anualizat), banca propunandu-si pentru acest an ca obiectiv restabilirea nivelului anual al acestor venituri prin relansarea activitatii de creditare, care se estimeaza ca va atrage dupa sine si cresterea veniturilor din tranzactiile cu clientela;


- Scaderea cu 20,9 milioane lei (44% fata de 2015) a veniturilor totale (dobanzi si cesiuni) generate de portofoliul de titluri de stat, din urmatoarele cauze:


a) scaderea nivelului dobanzilor din piata: randamentul mediu estimat al portofoliului de titluri de stat al bancii este cu 0,86% mai mic in 2016 fata de anul precedent. Astfel, veniturile din dobanzi aferente titlurilor de stat in 2016 vor inregistra o diminuare cu 9,7 mil lei (-33%) fata de anul precedent, diminuare care este in mare masura compensata de reducerea costurilor cu sursele atrase;


b) veniturile din cesiunea titlurilor de stat se estimeaza ca vor inregistra o scadere de 11 milioane lei, umand unei scaderi de 78,5 milioane lei in 2015, pe fondul scaderii cu 83% a rezervei aferente valorii juste a titlurilor de stat disponibile pentru vanzare. Banca isi propune sa realizeze acelasi nivel de venituri din tranzactionare raportat la portofoliul mediu de titluri de stat ca si anul precedent, insa fara a-si creste portofoliul de titluri de stat pe seama imprumuturilor, asa cum a facut pana in 2014, mentinandu-si pentru 2016 un apetit mai redus la riscul de piata si propunandu-si mentinerea indicatorului efectului de levier in limitele reglementate.


Din reducerea cu 18% (22,5 mil lei) a veniturilor totale din exploatare fata de anul precedent, 15% la nivel anualizat s-a pierdut pana la data intocmirii prezentului proiect de buget, iar banca are posibilitati limitate de a reface nivelul de venituri la nivelul anului anterior, in principal pentru ca reluarea activitatii de creditare si generarea de venituri prin aceasta activitate nu se poate realiza imediat, incepand cu luna urmatoare, ci este o functie de timp;


- Efortul de reducere a cheltuielilor operationale urmeaza a fi desfasurat abia incepand de la momentul aprobarii prezentului proiect de buget, cu un obiectiv ambitios de reducere a cheltuielilor operationale cu 15% pana la finele anului curent (19,5 mil lei); aceste masuri de reduceri ale cheltuielilor operationale sunt absolut necesare pentru a anula efectul negativ al scaderii nivelului veniturilor operationale specificat mai sus si reprezinta implementarea unor masuri care ar fi trebuit luate din anul 2015, cand s-a inregistrat o prima scadere abrupta a veniturilor operationale ale bancii de 42% fata de anul precedent, dar scaderea costurilor operationale a fost de doar 7%;


- Rezultatul operational (inainte de efectul ajustarilor pentru deprecierea creditelor) ramane in teritoriu negativ, de 18 milioane lei pierdere operationala, cu 18% mai mic decat in anul anterior (22,3 mil lei in 2015), insa pune banca intr-o pozitie mai buna pentru rezultatul operational al anului urmator (2017), cand reducerile de cheltuieli operationale vor avea efect pentru intregul an calendaristic. Astfel, efectul anualizat al economiilor de cheltuieli la nivelul lunii decembrie 2016 vor arata o reducere de 30% a cheltuielilor operationale fata de 2015 (o reducere cu 19% a cheltuielilor cu personalul si o reducere de 41% a altor cheltuieli operationale). Acest obiectiv este unul ambitios si managementul va aplica masurile de reducere de cheltuieli doar in masura in care va putea controla si reduce riscurile operationale, de conformitate, reputationale si alte riscuri care pot fi crescute in timpul sau ca efect al programului de reducere de cheltuieli. Managementul doreste sa sublinieze posibilitatea aparitiei unor astfel de depasiri de cheltuieli in executia bugetului pe anul 2016, depasiri ce pot fi cauzate de intarzierea aplicarii sau aplicarea incompleta a unor masuri de reducere de cheltuieli in scopul unei administrari prudente a riscurilor;


- Banca inregistreaza la data propunerii prezentului proiect de buget (mai 2016) pierderi nete din ajustari de depreciere la un nivel de peste 25 milioane lei, din cei 33,6 mil lei propusi in buget pana la finele anului. Banca aplica o politica de scoatere in afara bilantului periodica a creditelor provizionate integral si la data de 31 mai 2016 a realizat scoaterea in afara bilantului (reducerea directa a valorii creditelor acoperite integral cu ajustari pentru depreciere) a unor expuneri brute de 74 milioane lei, in urma unei revizuiri a portofoliului de credite cu intarzieri mai mari de 180 de zile, pentru care probabilitatea de recuperare a expunerii nete, inclusiv prin valorificarea garantiilor, este foarte scazuta. Pentru a reduce nivelul acestei pierderi deja inregistrate la data prezentului proiect, banca si-a asumat un nivel de recuperare (venituri) din creditele scoase in afara bilantului de 18,6 milioane lei pentru a fi realizat in urmatoarele 6 luni pana la sfarsitul anului 2016, un nivel de 3 ori mai mare decat sumele realizate in anul anterior (2015), suma similara cu totalul veniturilor de acest tip realizate in ultimii 3 ani cumulat (in anii 2013-2015 s-au realizat astfel de venituri in total de 19,2 milioane lei).


Concluzie:


Din pricina problemelor de capitalizare din anii precedenti, care s-au rezolvat la inceputul lui 2016 prin majorarea de capital, banca se confrunta cu unul dintre cele mai reduse niveluri ale veniturilor operationale din ultimii ani, care necesita aplicarea unor masuri rapide si eficiente de reducere a pierderilor operationale, care insa isi vor produce efectele in intregime abia incepand cu anul 2017.


Fata de aceasta problema cu care se confrunta banca, alaturi de riscurile generate de rata ridicata a creditelor neperformante si de istoricul limitat de recuperare al creditelor neperformante si de valorificare a garantiilor scoase in afara bilantului sau preluate in contul creantei, Banca Carpatica isi propune pentru anul 2016 un amplu proces de restructurare si un program intens de reducere a costurilor operationale care vizeaza in principal centrala si centrele operationale ale bancii, simultan cu un program ambitios de relansare a activitatii de creditare si de crestere a veniturilor din operatiuni cu clientela in care un rol primordial il va juca reteaua de sucursale si de agentii ale bancii.