www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareDecizii adoptate de ASF

Autor: Bancherul.ro
2016-06-02 14:57

Decizii adoptate de către Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (comunicat de presa):


Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, în cadrul ședinței din data de 1 iunie 2016, următoarele măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private:


A) Supraveghere şi control


Avizarea dizolvării și lichidării societății FATA ASIGURĂRI S.A. precum şi a numirii societății KPMG RESTRUCTURING SPRL în calitate de lichidator, conform planului de lichidare aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor acestei societăţi;
Aprobarea rezultatelor controlului periodic efectuat la Sibex - Sibiu Stock  Exchange S.A;


Instituirea unor măsuri asiguratorii de blocare pe o perioadă de două săptămâni a transferului unor pachete de acţiuni în cazul unor emitenţi;


Aprobarea prospectului proporţionat întocmit în vederea majorării capitalului social al unui emitent de valori mobiliare;
Aprobarea rezultatului controlului periodic şi a planului de remediere la societatea de asigurări German Romanian Assurance S.A.;


Aprobarea rezultatelor controlului periodic efectuat la NN Asigurări de Viață S.A., în calitate de administrator al F.P.F. NN Activ şi F.P.F. NN Optim;


Retragerea, la cerere, a autorizației de funcționare a mai multor brokeri de asigurare;


Efectuarea unor acțiuni de control la un broker de asigurare, ca urmare a solicitării retragerii autorizării.


B) Autorizare – Avizare


Numirea unor membri în structurile de conducere ale unor societăţi de asigurare și brokeri de asigurare (director general adjunct, director executiv);


Respingerea cererii S.A.I. EUXINUS CAPITAL S.A. de acordare a autorizației de funcționare ca societate de administrare a investițiilor ;


Avizarea societății GLOBASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L. ca intermediar de pensii private în vederea desfășurării activității de marketing al fondului de pensii facultative ;


Eliberarea Certificatelor de Înregistrare a Valorilor Mobiliare pentru produsele structurate emise de Erste Group Bank A.G.;
Modificarea actelor constitutive în cazul unui broker de asigurare (cesiune, structura asociaților) ;


Retragerea avizelor unui număr de 11 agenți care desfășoară activități de marketing pentru fondurile de pensii facultative și administrate privat.


Consiliul ASF se întrunește în fiecare săptămână pentru a decide asupra măsurilor care trebuie adoptate pentru buna funcţionare şi pentru supravegherea eficientă a pieţelor financiare nebancare, a participanţilor şi operaţiunilor pe aceste pieţe.