www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareCare este numarul angajatilor cu contribuitii virate pentru pensia privata obligatorie Pilonul II

Autor: Bancherul.ro
2016-03-23 13:27

În Registrul participanţilor din sistemul pensiilor administrate privat, Pilonul II, gestionat de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), sunt înscrişi toţi participanţii care au aderat la un fond de pensii administrat privat sau au fost repartizaţi aleatoriu şi îndeplinesc condiţiile impuse de lege (nu au împlinit vârsta de 45 de ani şi se află în evidenţele CNPP ca plătitori de contribuţii de asigurări sociale, cu menţiunea că pentru persoanele cu vârsta de până în 35 de ani aderarea este obligatorie, iar pentru cele cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani aderarea este facultativă), conform datelor prezentate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).


Astfel, Registrul participanţilor, unde în luna decembrie 2015 erau înscrişi 6,56 milioane de participanți, cuprinde toţi participanţii din sistem, înscrişi începând din luna septembrie 2007, momentul declanşării aderării iniţiale la Pilonul II şi până în prezent.


În ceea ce privește distribuția pe vârstă, raportul participanților din Registru cu vârsta de până la 35 de ani comparativ cu cei cu vârsta de peste 35 de ani era de 49% la 51%, la 31 decembrie 2015.


În luna decembrie 2015, numărul participanților cu contribuții virate de către angajatori în luna de calcul în Pilonul II a fost de 3,94 milioane, reprezentând 60,10% din total participanți înregistraţi în Registrul participanţilor. Comparativ cu decembrie 2014, numărul acestora a crescut cu 3,85%.


Numărul participanţilor cu contribuţii virate de către angajatori fluctuează lună de lună în funcţie de numărul efectivului de angajaţi pe economie.


Astfel, potrivit datelor INS, publicate în Buletinul statistic lunar – decembrie 2015, efectivul salariaţilor în decembrie 2015 era de 4,57 milioane persoane, cu o creştere de aproximativ 3% comparativ cu decembrie 2014.


Virarea contribuţiilor în luna de calcul este determinată şi de situaţia fiecărui participant, respectiv dacă are sau nu în ultima perioadă un loc de muncă. Astfel, în decembrie 2015, potrivit datelor INS, publicate în Buletinul statistic lunar – decembrie 2015, numărul estimat de şomeri (conform definiţiei internaţionale a Biroului Internaţional al Muncii – BIM) a fost de 0,63 milioane persoane, în creştere cu aproximativ 3% comparativ cu decembrie 2014.


De asemenea, prezenţa sau lipsa contribuţiilor pentru un participant este determinată şi de factori cum ar fi:


• angajatorii nu au plătit pentru o perioadă mai lungă de timp contribuţiile de asigurări sociale şi/sau nu au depus, lunar, către instituţia de evidenţă declaraţiile nominale privind plata contribuției de asigurări (CAS);


• persoanele lucrează „la negru”, iar angajatorul, aflat în ilegalitate, nu plăteşte CAS-ul corespunzător salariilor.


Potrivit reglementărilor care guvernează pensiile administrate privat, dacă un fond de pensii nu primeşte contribuţiile în termenul legal, administratorul întreprinde demersurile necesare pentru remedierea situaţiei şi înştiinţează instituţia de evidenţă – CNPP. De asemenea, în cazul în care contribuţiile datorate fondului de pensii administrate privat nu sunt achitate la termen se plătesc penalităţi de întârziere de către persoana răspunzătoare de neplata la termen (în cuantum egal cu al celor stabilite pentru neplata obligaţiilor bugetare). Mai mult, instituţia de colectare, CNPP, poate proceda la aplicarea modalităţilor de executare silită şi a celorlalte modalităţi de stingere a debitelor (conform dispoziţiilor legale privind colectarea creanţelor bugetare). Penalităţile de întârziere aferente se virează în contul individual al participantului, în termen de două zile lucrătoare de la data achitării lor şi asupra lor nu se datorează comisionul de administrare dedus din contribuţiile plătite".


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /home2/bancherul/public_html/print.php on line 104