www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareDecizii adoptate de ASF: Regulamentul de functionare a entității de soluționare alternativă a litigiilor (SAL-FIN) în domeniul financiar non-bancar

Autor: Bancherul.ro
2016-03-16 15:25

Decizii adoptate de către Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (comunicat de presa):


Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, în şedinţa de astăzi, solicitarea Bursei de Valori Bucureşti S.A. de aprobare a modificării Codului BVB - operator de piață, ca urmare a eliminării Cărții II - Piața Reglementată.


A fost aprobat Regulamentul privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor (SAL-FIN) în domeniul financiar non-bancar.


În cadrul şedinţei a fost prezentată şi situaţia petiţiilor înregistrate la ASF în anul 2015 (va face obiectul unui comunicat transmis ulterior).


Consiliul ASF a fost informat asupra evoluţiei pieţei pensiilor private în anul 2015 (va face obiectul unui comunicat transmis ulterior).


A fost aprobată retragerea autorizaţiei de funcţionare în cazul a 4 brokeri care nu au făcut demersurile necesare de încadrare în cerinţele minime de capital, conform obligaţiilor legale.


Consiliul ASF a aprobat numiri ale unor persoane de conducere sau persoane semnificative (conducător executiv, administrator) în cazul unor brokeri de asigurare.


Au fost aprobate modificări ale actelor constitutive în cazul unor societăţi de asigurare şi brokeri (majorare capital social, cesiune părţi sociale, schimbarea sediului social, cooptare noi asociaţi, schimbarea auditorului financiar).


A fost aprobată solicitarea SAI Intercapital Investment Management SA de radiere din Registrul Public al ASF a Fondului Închis de Investiții Sectorial iFond Gold, ca urmare a ajungerii la maturitate a acestuia.


A fost aprobată eliberarea Certificatelor de Înregistrare a Valorilor Mobiliare pentru produsele structurate emise de SSIF Broker SA Cluj Napoca.


Au fost aprobate amendamente pentru două oferte publice de preluare aflate în derulare.


Au fost propuşi pentru avizare şi reavizare 25 agenţi în vederea desfăşurării activităţilor de marketing pentru fonduri de pensii, fiind retrase avizele pentru alţi 35 agenţi de marketing.