www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareRaiffeisen Bank isi recompenseaza clientii fideli cu credite mai mari

Autor: Bancherul.ro
2007-11-01 11:50
Banca central? a Poloniei a men?inut miercuri dobânda de politic? monetar? la 4,75%, dar a indicat c? exist? riscuri ca infla?ia s? dep??easc? la mijlocul trimestrului nivelul de 2,5% pe care îl ?inte?te, relateaz? Reuters.

Banca central? a Poloniei a p?strat dobânda de politic? monetar? la nivelul de 4,7%, în conformitate cu a?tept?rile anali?tilor care au spus c? bancherii centrali polonezi vor a?tepta mai multe date înainte de a majora dobânda cheie.

În comunicatul care a urmat reuniunii lunare de politic? monetar? a b?ncii centrale poloneze, consiliul a anun?at c? riscurile ca infla?ia s? dep??easc? nivelul ?intit s-au temperat ca urmare a recentelor major?ri ale dobânzii cheie, dar este înc? posibil ca indicele pre?urilor de consum s? se situeze peste ?int?.

"O evaluare mai exact? a m?surii în care infla?ia risc? s? dep??easc? nivelul ?intit de banca central? va fi posibil? doar dup? analiza statisticilor care vor fi publicate în viitor", arat? un comunicat al b?ncii centrale poloneze, citat de Reuters.

Consiliul de politic? monetar? al b?ncii centrale poloneze va monitoriza atent informa?iile despre cererea intern?, politica fiscal?, contul curent, cre?terea salariilor, productivitatea muncii, pre?urile alimentelor pe plan interna?ional ?i evolu?ia zlotului.

În opinia juc?torilor de pe pia??, comunicatul b?ncii centrale a Poloniei a indicat o probabilitate mai sc?zut? ca banca central? a Poloniei s? majoreze în noiembrie dobânda de politic? monetar?, dar nu a schimbat p?rerea general? despre politica monetar?.

"Din cauza înt?ririi zlotului ?i a comunicatului b?ncii centrale, care arat? c? nu exist? factori imedia?i care s? sus?in? cre?terea ratelor dobânzii, a? spune c? probabilitatea ca banca central? a Poloniei s? scad? dobânda de politic? monetar? în noiembrie este ceva mai redus?", a spus un economist de la Fortis Bank, Marcin Mroz.

Zlotul a stagnat dup? ce a fost publicat comunicatul b?ncii centrale, în timp ce randamentul obliga?iunilor a coborât.

Consiliul de politic? monetar? al b?ncii centrale a Poloniei a majorat de trei ori dobânda cheie în 2007, pân? la nivelul de 4,75% de la cel minim istoric, de 4%, din aprilie, pentru a tempera presiunile infla?ioniste create de majorarea salariilor ?i cre?terea economic? rapid?.